Trwa ładowanie...
dw00w1w

ARR spodziewa się niewielkiego wzrostu zbiorów zbóż do 28,5-29,0 mln ton w 2014

Warszawa, 09.07.2014 (ISBnews) - Krajowe zbiory zbóż w 2014 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) mogą ukształtować się w granicach 28,5?29,0 mln ton, tj. na poziomie nieco wyższym od zbiorów ubiegłorocznych, prognozuje Agencja Rynku Rolnego (ARR).
Share
dw00w1w

GUS podawał wcześniej, że w 2013 r. zbiory zbóż były o 0,6% niższe niż w 2012 roku i wyniosły 28,4 mln ton.

ARR podała w raporcie, że w Polsce w 2014 r. należy spodziewać się dobrych zbiorów zbóż. Według GUS, powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej o 9% i wynosi 7,4 mln ha

"Zakładając przeciętne warunki pogodowe w tym czasie, krajowe zbiory zbóż w 2014 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) mogą ukształtować się w granicach 28,5?29,0 mln ton, tj. na poziomie nieco wyższym od zbiorów ubiegłorocznych. Jeśli w okresie żniw nie wystąpią opady deszczu powodujące porost ziarna, to zebrane zboże powinno charakteryzować się dobrą wartością wypiekową. Będzie to jeden z czynników wspierających eksport zbóż" - czytamy w raporcie.

dw00w1w

W wyniku dużego eksportu odnotowanego w sezonie 2013/2014, krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2014/2015 były znacząco mniejsze niż rok wcześniej. Analitycy ARR przewidują, że mogły one wynieść 1,7 mln ton wobec 3,4 mln ton. W tym czasie, według czerwcowej prognozy USDA unijne zapasy uległy zwiększeniu o 5%, do 25 mln ton. Zapasy światowe mogły ukształtować się na poziomie 391 mln ton, o 13% wyższym niż przed rokiem, podano także.

"W sezonie 2013/2014 odnotowano znaczny wzrost eksportu zbóż z Polski. Zadecydowała o tym dobra jakość zbóż oraz konkurencyjne ceny, zwłaszcza
w pierwszej połowie sezonu. W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy sezonu 2013/2014 (lipiec 2013 r. ? kwiecień 2014 r.) z kraju wywieziono 4,4 mln ton ziarna zbóż, o 29% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2012/2013" - napisano też w materiale.

W strukturze geograficznej eksportu ziarna zbóż zwiększył się udział krajów trzecich (do 32% z 13% w roku gospodarczym 2012/2013). Największym odbiorcą ziarna (pszenicy i jęczmienia) z Polski, poza UE, była Arabia Saudyjska (11% eksportu ziarna ogółem wobec 5% w tym samym okresie sezonu 2012/2013).

"W okresie lipiec 2013 r. ? kwiecień 2014 r. eksport produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa wzrósł o 23%, a wysokoprzetworzonych ? o 12%. W końcu sezonu 2013/2014 eksport zbóż i jego przetworów z Polski uległ prawdopodobnie ograniczeniu, ze względu na malejące krajowe zasoby zbóż. Łącznie w sezonie 2013/2014 wywóz zbóż i przetworów zbożowych (w przeliczeniu na ziarno) według szacunków analityków ARR mógł wynieść 5,6 mln ton wobec 4,6 mln ton w sezonie 2012/2013" - czytamy dalej w raporcie.

dw00w1w

Import ziarna do Polski w okresie lipiec 2013 r. ? kwiecień 2014 r. wyniósł 1,1 mln ton wobec 0,6 mln ton rok wcześniej. Zboże to było przywożone głównie z Czech (21% importu ziarna), ze Słowacji (20%) i z Ukrainy (17%). Import produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa był o 16% mniejszy niż rok wcześniej, a wysokoprzetworzonych ? o 5% większy.

"Analitycy ARR oceniają, że w całym sezonie 2013/2014 import zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) mógł wynieść 2,2 mln ton, o około 33% więcej niż w poprzednim roku gospodarczym" - podano także.

W sezonie 2014/2015, przy przewidywanym poziomie zbiorów (w granicach 28,5-29,0 mln ton) i mniejszych niż w poprzednim sezonie zapasach, eksport zbóż i przetworów zbożowych z Polski może obniżyć się do około 4 mln ton, wskazuje też Agencja.

"Z uwagi na konieczność uzupełnienia strukturalnych braków w podaży krajowego ziarna niezbędny będzie import, który może być zbliżony do szacowanego na sezon 2013/2014 i wynieść 2,2 mln ton" - konkluduje ARR.

dw00w1w

Agencja przedstawiła też prognozę cen skupu zbóż do grudnia 2014 r.

"W Polsce mniejsze zasoby będą wywierały presję na wzrost cen zbóż. Wzrost ten będzie jednak hamowany niższymi cenami u naszych tradycyjnych dostawców (Czechy, Słowacja, Węgry) oraz dostępnością ziarna na rynku światowym. W związku z tym przewiduje się, że krajowe ceny zbóż będą zbliżone do cen sprzed roku lub nieco wyższe" - napisano w raporcie.

Według prognoz Agencji, cena pszenicy ogółem wyniesie we wrześniu 700-740 zł/ t i 730-780 zł/ t w grudniu. Cena pszenicy konsumpcyjnej powinna ukształtować się na poziomie odpowiednio: 730-770 zł/ t we wrześniu i 760-810 zł/ t w grudniu. Cena żyta prognozowana jest na: 510-540 zł/ t we wrześniu i 530-570 zł/ t w grudniu.

(ISBnews)

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w