Trwa ładowanie...
d3uprcx

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (37/2015)

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (37/2015)

Share
d3uprcx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta MobiMedia Solution S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 3 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie od p. Carla Jaspera Olofa Bergqista sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. sprzedał poza rynkiem NewConnect na podstawie umowy cywilnoprawnej 440.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr. (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym p. Carl Jasper Olof Bergqist poinformował, iż: - przed dokonaniem transakcji posiadał 3.849.801 akcji reprezentujących 5,35 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,35 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. - po dokonaniu transakcji posiada bezpośrednio 3.409.801 akcji Spółki, reprezentujących
poniżej 5 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz poniżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Carl Jasper Olof Bergqvist ponadto poinformował, iż Carraway AB posiadająca 1.500.000 akcji Spółki, reprezentujących poniżej 5 procent kapitału zakładowego Spółki oraz poniżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest podmiotem od niego zależnym. W związku z czym Carl Jasper Olof Bergqvist posiada pośrednio akcje reprezentujące 6,82 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 6,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Carl Jasper Olof Bergqvist ponadto informuje, iż nie istnieją inne podmioty zależne od Carla Jaspera Olof Bergqvist posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. Pan Carl Jasper Olof Bergqist poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MobiMedia Solution
S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uprcx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART & BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 50/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 745 71 35 | | +48 22 745 71 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | invwstors@mobimediasalution.com | | www.mobimediasalution.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-362-77-25 | | 146014977 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Michał Pszczoła członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uprcx

Podziel się opinią

Share
d3uprcx
d3uprcx