Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży akcji Art New media S.A. (13/2011)

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży akcji Art New media S.A. (13/2011)
Share
d3fx2mx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o sprzedaży akcji Art New media S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Art New media S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od pana Andrzeja Wysockiego - Prezesa Zarządu Spółki o dokonaniu transakcji na akcjach Art New media S.A. W dniu 14 lipca 2011 roku Pan Andrzej Wysocki sprzedał poza rynkiem regulowanym na umowę kupna-sprzedaży 100.000 akcji Spółki za kwotę 65.000 złotych, po 0,65 złotych za akcję, Panu Łukaszowi Zieleniewskiemu. W zawiadomieniu pan Andrzej Wysocki wskazał, że "Pan Łukasz Zieleniewski jest kluczową dla Spółki osobą - prowadzi i zarząda jej nową linią biznesową "gramy sztuki". Niniejszą transakcję Strony umowy traktują jako realizację "prywatnej opcji" dokonanej na rzecz p. Łukasza Zielenieckiego przez Andrzeja Wysockiego. Pan Łukasz Zieleniewski zobowiązał się do nie sprzedawania akcji przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy". Andrzej Wysocki przed transakcją kupna-sprzedaży posiadał 1.012.000 akcji Art New media S.A. , co stanowiło 10,11% kapitału zakładowego, w wyniku dokonania powyższej transakcji posiada na dzień
dzisiejszy 912.000 akcji Art New media S.A. co stanowi 9,11% jej kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ART NEW MEDIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Krakowskie Przedmieście 41
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Andrzej Wysocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx