Trwa ładowanie...
d1ak6az
espi

ART NEW MEDIA - Zmiana adresu siedziby Spółki (17/2014) - EBI

ART NEW MEDIA - Zmiana adresu siedziby Spółki (17/2014)
Share
d1ak6az
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana adresu siedziby Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Art New media S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku odebrał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w KRS m. in. zmian w organach Spółki (o których Emitent informował raportami bieżącymi EBI nr 10/2014 z dnia 17.06.2014 r., 11/2014 z dnia 27.06.2014 r., 14/2014 z dnia 07.10.2014 r.) oraz zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki: ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ak6az

Podziel się opinią

Share
d1ak6az
d1ak6az