Trwa ładowanie...
dxs3s9q

ARTNEWS S.A. - Zmiana stanu posiadania (4/2015)

ARTNEWS S.A. - Zmiana stanu posiadania (4/2015)

Share
dxs3s9q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ARTNEWS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Artnews spółka akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku Emitent powziął informację od Skate Capital Corp., która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w dniu 23 marca 2015 roku zbyła poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej 2.259.900 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja W związku z powyższym Skate Capital Corp. poinformowała, iż: Przed dokonaniem transakcji Skate Capital Corp. posiadała akcje Spółki, reprezentujące 13,78 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 13,78 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji Skate Capital Corp. posiada akcje Spółki, reprezentujące 4,30 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,30 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Skate Capital Corp. ponadto informuje,
iż nie istnieją podmioty zależne od Skate Capital Corp. posiadające akcje spółki Artnews spółka akcyjna, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. Skate Capital Corp. nie wyklucza w przyszłości zmniejszenia lub zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Artnews spółka akcyjna. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARTNEWS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARTNEWS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-501 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bracka | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 513 009 042 | | +48 22 625 08 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@artnews.com | | www.investor.artnews.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-263-51-75 | | 142508754 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Izabela Depczyk Prezes Zarządu
Cezary Klimont Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

Podziel się opinią

Share
dxs3s9q
dxs3s9q