Trwa ładowanie...
d2uw39q
espi

ARTNEWS - Zbycie udziałów w spółce Skate?s LLC (2/2015) - EBI

ARTNEWS - Zbycie udziałów w spółce Skate?s LLC (2/2015)

Share
d2uw39q
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zbycie udziałów w spółce Skate?s LLC
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta (dalej jako ?Spółka?) informuje, iż w dniu wczorajszym, na podstawie umowy zawartej z Artnews Ltd - spółką zależną od Emitenta, w której Spółka posiada udziały reprezentujące 86 proc. kapitału zakładowego spółki - zbył 1.000.000 udziałów (tzw. udziały członkowskie, z ang. membership interest) w spółce Skate?s LLC reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego spółki za kwotę 2.300.000 zł. Działania Emitenta związane są z restrukturyzacją struktury grupy kapitałowej Artnews S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uw39q

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jakub Kokoszka Prezes Zarządu
Cezary Klimont Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uw39q

Podziel się opinią

Share
d2uw39q
d2uw39q