Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

ASBISc - Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy (5/2012)

ASBISc - Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy (5/2012)
Share
d27vrmp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 22 marca 2013 roku, w oparciu o skonsolidowane wyniki Spółki za 2012 rok, podjęła decyzję o rekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyniku za 2012 rok. Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,05 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 2.775.000 USD ? ok. 30% zysku netto po opodatkowaniu za 2012 rok. Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Board of Directors‘ recommendation on dividendThe Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", “the Issuer”) hereby informs that on the meeting held on March 22nd, 2013 based on the Company's consolidated accounts for Y2012 it has made a decision to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend on Y2012 results. The Board of Directors will recommend to the AGM to pay U.S.$ 0.05 per share, which gives a total amount of U.S.$ 2,775,000 – about 30% of the Y2012 net profit after tax. Regardless the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBISc Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
4102 Limassol
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolonakiou Street 43 43
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)
d27vrmp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp