Trwa ładowanie...
d1wy0f1
d1wy0f1
espi

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions...

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. (15/2012)
Share
d1wy0f1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. ("Spółka") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Ogonowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Do niniejszego raportu Spółka załącza CV kandydata. Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
Załączniki
Plik Opis
GrzegorzOgonowskicv.pdf cv Grzegorza Ogonowskiego Kandydata na Członka RN Asseco BS

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konrada Wallenroda 4C
(ulica) (numer)
22 533 14 40 22 533 14 39
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@assecobs.pl www.assecobs.pl
(e-mail) (www)
522-26-12-717 017293003
(NIP) (REGON)
d1wy0f1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu
2012-05-17 Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wy0f1

Podziel się opinią

Share
d1wy0f1
d1wy0f1