Trwa ładowanie...
d3u9rnh

ASSECO CENTRAL EUROPE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ASSECO CENTRAL EUROPE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3u9rnh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Sales revenues 553,031 561,099 131,330 134,440
Operating profit (loss) 61,169 73,547 14,526 17,622
Pre-tax profit (loss) 62,390 73,222 14,816 17,544
Net profit for the period reported attributable to Shareholders of the Parent Company 47,525 59,319 11,286 14,213
Net cash provided by (used in) operating activities 61,203 72,157 14,534 17,289
Net cash provided by (used in) investing activities 26,841 (61,961) 6,374 (14,846)
Net cash provided by (used in) financing activities (49,559) (73,827) (11,769) (17,689)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents 38,485 (63,631) 9,139 (15,246)
Assets total 653,263 654,586 157,519 160,116
Non-current liabilities 33,737 35,109 8,135 8,588
Current liabilities 181,412 176,958 43,743 43,285
Shareholders' equity attributable to Shareholders of the Parent Company 421,446 425,929 101,622 104,185
Share capital 2,940 2,899 709 709
Number of shares (pcs.) 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
Earnings per share (in ZŁ/EUR) 2.22 2.78 0.53 0.67
Book value per share (in ZŁ/EUR) 19.73 19.94 4.76 4.88
Declared or paid dividends per share (in ZŁ/EUR) 1.98 2.70 0.47 0.66
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Asseco CE2013consoannualreport.pdf Annual report of Asseco Central Europe Group 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3u9rnh

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | EUR | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-04 | | | | | | | |
| | | ASSECO CENTRAL EUROPE a. s. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO CENTRAL EUROPE | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 821-09 | | Bratislava | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Trencianska | | 56/A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +421 220 838 400 | | +421 220 838 444 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | investor@asseco-ce.com | | www.asseco.com/ce | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | . | | . | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jozef Klein Chairman of the Board
2014-03-04 Radek Levíček Vice-chairman of the Board
2014-03-04 David Stoppani Member of the Board
2014-03-04 Marek Grác Member of the Board

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Rastislav Mordavský Head Accountant

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3u9rnh

Podziel się opinią

Share
d3u9rnh
d3u9rnh