Trwa ładowanie...
d1bqvuf

ASSECO POLAND - Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na nab...

ASSECO POLAND - Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Centrum Informatyki "ZETO S.A." (50/2012)

Share
d1bqvuf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Centrum Informatyki "ZETO S.A." | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 r. dostarczona została do Spółki decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 12 grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu akcji spółki Centrum Informatyki "ZETO S.A.? z siedzibą w Białymstoku (ZETO). O zamiarze nabycia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 18 września 2012 r. Przedmiotem nabycia jest 2.397 akcji ZETO reprezentujących łącznie 99,88% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu i w kapitale zakładowym ZETO. Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków skutecznego nabycia akcji ZETO. Zarząd Spółki podjął decyzję, że akcje zostaną nabyte przez Asseco Systems S.A., spółkę w 100% zależną od Asseco Poland S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr
184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqvuf

| | | ASSECO Poland SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqvuf

Podziel się opinią

Share
d1bqvuf
d1bqvuf