Trwa ładowanie...
d453m2q

Asseco Poland podpisało z ZUS umowy o wartości 652,35 mln zł (aktl.)

...

Share
d453m2q

Dochodzą informacje z komunikatu prasowego ZUS #

08.10. Warszawa (PAP) - Asseco Poland podpisało z ZUS umowę o wartości 403,15 mln zł na utrzymania usług IT dla procesów biznesowych realizowanych przez ZUS i świadczenie usług serwisowych Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Jak podała spółka w komunikacie, kontrakt będzie obowiązywał do 10 października 2013 r. Asseco podpisało też umowę na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI, w związku z czym wartość umów podpisanych przez Asseco z ZUS w ciągu ostatniego roku to 652,35 mln zł netto.

Przedmiotem pierwszej umowy jest świadczenie przez spółkę szerokiego katalogu usług, w tym w szczególności: utrzymania usług IT dla procesów biznesowych realizowanych przez ZUS, utrzymania usług aplikacyjnych IT, utrzymania usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT, wsparcia procesów zarządzania IT. Ponadto przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych, w tym obejmujących obsługę incydentów i usuwanie nieprawidłowości działania Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług dodatkowych wynikających z rozwoju organizacyjnego ZUS, realizowanych na podstawie osobnych zleceń.

"W związku z faktem, iż w dniu 8 października 2010 r. podpisana została przez spółkę i ZUS druga umowa w przedmiocie modyfikacji i rozbudowy oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych łączna wartość wynagrodzenia netto z tytułu realizacji umów zawartych przez spółkę z ZUS, w ostatnich 12 miesiącach, wynosi netto 652.354.918,03 zł" - podało Asseco Poland w raporcie.

PAP w środę informowała, że koszt utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w najbliższych trzech latach wyniesie 403 mln zł netto, a koszt modyfikacji i rozbudowy systemu 249 mln zł netto.

d453m2q

ZUS w komunikacie prasowym poinformował, że zawierając z Asseco Poland umowę na modyfikację i rozbudowę KSI jednocześnie ostatecznie zamknął umowę na budowę KSI z 1997 r.

"Zamykając umowę z 10 października 1997 r. zakład przejął kody źródłowe i autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w trakcie realizowania umowy. Tym sam ze stanu budowy oprogramowania ZUS przeszedł do stanu utrzymania i rozwoju. Nowa, podpisana 8 października umowa z Asseco Poland zawarta została na okres 36 miesięcy. W jej ramach firma Asseco, na podstawie odrębnych zleceń będzie wykonywała modyfikacje oprogramowania użytkowego KSI wynikającego m.in. ze zmian przepisów prawnych, optymalizacji systemu czy doświadczeń użytkowników. Łączna kwota odrębnych zleceń nie może przekroczyć 249 mln zł" - podał ZUS w komunikacie prasowym.

"Podpisana z Asseco Poland umowa zapewni ciągłość niezbędnego wsparcia informatycznego w zakresie dokończenia budowy KSI i dostosowywania do zmieniających się przepisów prawnych oraz bieżącej niezakłóconej eksploatacji systemu, zapewniając wymagany poziom bezpieczeństwa oraz umożliwi wywiązywanie się Zakładu z jego zadań ustawowych o strategicznym znaczeniu dla państwa" - dodano w komunikacie ZUS.

Zakład podał, że nową umowę zawarto na warunkach, które są dla niego zdecydowanie bardziej korzystne od warunków umowy realizowanej dotychczas.

"Na bieżąco, wraz z odbiorem kolejnych modułów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dokumentację analityczną i techniczną, kody źródłowe i autorskie prawa majątkowe do odbieranych modułów. Umożliwi to w przyszłości dywersyfikację dostawców czyli zlecanie innym wykonawcom prac modyfikacyjnych w tych modułach oprogramowania, których budowa została zakończona" - napisano.(PAP)

gsu/ asa/

d453m2q

Podziel się opinią

Share
d453m2q
d453m2q