Trwa ładowanie...
d4iv6a2

ASSECO POLAND - Uchwały KDPW w sprawie umorzenia akcji oraz rejestracji akcji serii J (3/2011)

ASSECO POLAND - Uchwały KDPW w sprawie umorzenia akcji oraz rejestracji akcji serii J (3/2011)

Share
d4iv6a2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały KDPW w sprawie umorzenia akcji oraz rejestracji akcji serii J | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 stycznia 2011 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) stwierdził, po rozpatrzeniu wniosku Spółki w związku z umorzeniem 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Asseco Poland S.A., że z dniem 14 stycznia 2011 r. kodem PLSOFTB00016 oznaczonych jest 72.132.356 akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A.Ponadto w dniu 10 stycznia 2011 r. Zarząd KDPW podjął uchwałę w sprawie rejestracji w KDPW 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela serii J (Akcje) Spółki Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz nadać im kod PLSOFTB000016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB000016. Rejestracja akcji w KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji, o której mowa powyżej,
nie wcześniej jednak niż w dnu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.Podstawa prawna:Zgodnie z § ust. 1 pkt 12 oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2