Trwa ładowanie...
d37aaj5
espi

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (4/2014)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (4/2014)

Share
d37aaj5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-20
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 16 606 160,32 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 32/100 grosze). Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@asseco-see.com | | www.asseco.com/see | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-351-36-07 | | 180248803 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2014-03-20 Marcin Rulnicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

Podziel się opinią

Share
d37aaj5
d37aaj5