Trwa ładowanie...
d16r5f6
d16r5f6
espi

ASSETUS - Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości. (29/2014) - EBI

ASSETUS - Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości. (29/2014)
Share
d16r5f6
NEW CONNECT
Raport EBI nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03 listopada 2014 roku Emitent zawarł umowę kupna i nabył 60 udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę 804.000 zł. (słownie: osiemset cztery tysiące zł.), i łącznie z zakupionymi wcześniej 134 udziałami w ww. spółce Modern Dach Sp. z o.o., Emitent jest właścicielem 194 udziałów w ww. spółce Modern Dach Sp. z o.o. co stanowi 77,6% udziału w kapitale i głosach na WZU spółki Modern Dach Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16r5f6

Podziel się opinią

Share
d16r5f6
d16r5f6