Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

ASTARTA HOLDING - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

ASTARTA HOLDING - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
Share
d319voj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2010
Revenues 219330 128239
Profit from operations 87510 40692
Profit (loss) before tax 79626 29874
Net profit (loss) 80041 29449
Cash flows provided (used) by operating activities 25002 14087
Cash flows used in investing activities -39799 -5149
Cash flows (used in) provided by financing activities 15112 -7849
Total net cash flow 315
Total assets 352639 231414
Current liabilites 75425 48630
Non-current liabilites 68160 64276
Share capital 250 250
Total equity 209054 118508
Number of shares 25000000 25000000
Profit (loss) per ordinary share 3,20 1,18
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
ANNUAL REPORT combined 2010.pdf ASTARTA Holding N.V.Annual Report 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Finans?w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitent?w papier?w warto?ciowych prowadz?cych dzia?alno??wytw?rcz?, budowlan?, handlow?lub us?ugow?
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01do 2010-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według as at and for the year ended 31 December 2010
w walucie EUR
data przekazania: 2011-04-27
Astarta Holding N.V.
(pełna nazwa emitenta)
ASTARTA HOLDING Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
1075 AA Amsterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Koningslaan 17 17
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d319voj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-27 Viktor Ivanchyk Chief Executive Officer Viktor Ivanchyk
2011-04-27 Petro Rybin Chief Operating and Financial Officer Petro Rybin
2011-04-27 Mark Van Campen Chief Corporate Officer Mark Van Campen
2011-04-27 Valery Korotkov Chairman of the Board of Directors Valery Korotkov
2011-04-27 Wladyslaw Bartoszewski Deputy Chairman of the Board of Directors Wladyslaw Bartoszewski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-27 Viktor Ivanchyk Proxy Viktor Ivanchyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj