Trwa ładowanie...
d2oyh7g

ASTRO - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 20 ... - EBI

ASTRO - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014 (6/2015)

Share
d2oyh7g
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19.03.2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie §19 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Podmiotem, który został wybrany, jest spółka pod nazwą: BAKER TILLY Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Listę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3790. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oyh7g

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Krajewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oyh7g

Podziel się opinią

Share
d2oyh7g
d2oyh7g