Trwa ładowanie...
d4m0n94

ATAL S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 3 ...

ATAL S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 31.08.2015 roku (28/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 31.08.2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej ?Spółka?), działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2015 r., wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: a) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał, b) Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia jednego punktu porządku obrad: wybór Komisji Skrutacyjnej Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a))
zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej spółki zapis przebiegu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnie 31.08.2015 roku, w formie audio. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | trescuchwalWZAAtalSA_31.08.2015.pdf | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 31.08.2015 roku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ATAL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 43-400 | | Cieszyn | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Stawowa | | 27 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 857 59 01 | | +48 (33) 857 59 02 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5482487278 | | 240415672 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94