Trwa ładowanie...
d1qti1x
d1qti1x
espi

ATLANTAPL - "Atlanta Poland" Spółka Akcyjna - żądanie umieszczenia przez akcjonariuszy określonyc...

ATLANTAPL - "Atlanta Poland" Spółka Akcyjna - żądanie umieszczenia przez akcjonariuszy określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 listopada 2013 r. (9/2013)
Share
d1qti1x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
"Atlanta Poland" Spółka Akcyjna - żądanie umieszczenia przez akcjonariuszy określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 listopada 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Atlanta Poland" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że do Spółki w dniu 25 października 2013 roku wpłynęło żądanie akcjonariuszy Spółki Pana Pawła Tomasza Cichosza, Pana Andrzeja Szwarca oraz Pani Anny Siwek, którzy powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zażądali umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd na dzień 18 listopada 2013 r. na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17 wskazanego w załączniku punktu porządku obrad.
Załączniki
Plik Opis
rb 9_2013.pdf porządek obrad

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Dariusz Mazur Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qti1x

Podziel się opinią

Share
d1qti1x
d1qti1x