Trwa ładowanie...
d4yng4x
d4yng4x
espi

ATLANTAPL - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (4/2014)

ATLANTAPL - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (4/2014)
Share
d4yng4x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku podpisany został aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 10102051700000100201023738/2011 z dnia 7 lipca 2008r. zawartej z PKO BP S.A. Zgodnie z treścią ww. aneksu zmianie uległa wysokość limitu postawionego do dyspozycji Spółki w okresie od 01.05.2014 r. do 14.06.2014 r. z kwoty 50.000.000,00 zł na kwotę 60.000.000,00 zł. Pozostałe postanowienia umowy kredytu nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy kredytu zawartej z PKO BP S.A. przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). Zarząd
"ATLANTA POLAND" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku podpisany został aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 10102051700000100201023738/2011 z dnia 7 lipca 2008r. zawartej z PKO BP S.A. Zgodnie z treścią ww. aneksu zmianie uległa wysokość limitu postawionego do dyspozycji Spółki w okresie od 01.05.2014 r. do 14.06.2014 r. z kwoty 50.000.000,00 zł na kwotę 60.000.000,00 zł. Pozostałe postanowienia umowy kredytu nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy kredytu zawartej z PKO BP S.A. przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | |
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Dariusz Mazur Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4yng4x

Podziel się opinią

Share
d4yng4x
d4yng4x