Trwa ładowanie...
d2cwctp

ATLANTAPL - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (22/2011)

ATLANTAPL - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (22/2011)

Share
d2cwctp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17 z dnia 21 czerwca 2011 r., w dniu 20 grudnia 2011r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2) b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Załączniki
Plik Opis
STATUT ATLANTA POLAND SA.pdf Statut Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwctp

| | | ATLANTA POLAND SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTAPL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-557 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Załogowa | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 5220600 | | 058 5220564 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@atlantapoland.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830013129 | | 190297892 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwctp

Podziel się opinią

Share
d2cwctp
d2cwctp