Trwa ładowanie...
d4htg1l

ATLANTIS ENERGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta. (16/2013)

ATLANTIS ENERGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta. (16/2013)

Share
d4htg1l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Atlantis Energy S.A , zawiadamia iż w dniu 01.02.2013 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Spółki FON S.A o bezpośrednim nabyciu 13.351.337 akcji Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała ,iż w dniu 30.01.2013 roku w ramach Umowy cywilnoprawnej nabyła 13.223.799 akcji Atlantis Energy S.A stanowiących 71,53% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA. Zawiadamiająca poinformowała ,iż w dniu 30.01.2013 roku , w ramach Umowy cywilnoprawnej nabyła 94.633 akcje Spółki stanowiące 0,51% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA. Jednocześnie zawiadamiająca poinformowała ,iż w dniach 30-31.01.2013 roku w ramach transakcji na rynku zorganizowanym nabyła 32.905 akcji Emitenta stanowiących 0,18% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA. Wobec powyższego łącznie zawiadamiająca nabyła 13.351.337 akcji Atlantis Energy S.A stanowiących 72,22%w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA . Przed w/w nabyciem akcji zawiadamiająca nie posiadała akcji Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała ,iż w
okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania swojego zaangażowania w spółce ,a inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Atlantis Energy S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4htg1l

| | | ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS ENERGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 243673131 | | 243673131 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantisenergy.pl | | www.atlantisenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774-310-78-74 | | 141814360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4htg1l

Podziel się opinią

Share
d4htg1l
d4htg1l