Trwa ładowanie...
dl4225x

ATLANTIS - Informacja dla Akcjonariuszy (8/2011)

ATLANTIS - Informacja dla Akcjonariuszy (8/2011)

Share
dl4225x

| | KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.02.2011r. zawarł ze Spółką P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie umowę pożyczki akcji.Przedmiotem umowy z dnia 08.02.2011r. jest udzielenie przez Emitenta, jako pożyczkodawcę spółce P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie, jako pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki 350.000.000 akcji spółki Investment Friends Development S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290189 o wartości nominalnej spółki 0,01 zł każda.Z tytułu udzielonej pożyczki Emitent będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł miesięcznie przez cały czas obowiązywania umowy. Strony określiły termin zwrotu przedmiotu pożyczki na dzień 23.12.2012r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu akcji pożyczkobiorca jest zobowiązany do wpłacenia na rachunek Emitenta kwoty 6.250.000 zł w terminie do dnia 15.03.2011r. Strony określiły, że zwrot kwoty udzielonej tytułem zabezpieczenia nastąpi w wysokości
nominalnej w terminie 3 dni od dnia zwrotu akcji.Umowa pożyczki akcji z dnia 08.02.2011r. nie zawiera, żadnych postanowień w przedmiocie kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.Umowa pożyczki akcji z dnia 08.02.2011r. została uznana za znaczącą przez Zarząd Emitenta ze względu na wartość akcji będących przedmiotem umowy oraz wartość udzielonego przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl4225x

| | | ATLANTIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 31 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantis-sa.pl | | www.atlantis-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-07-43 | | 012246565 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl4225x

Podziel się opinią

Share
dl4225x
dl4225x