Trwa ładowanie...
d1sbhlj

ATLANTIS - Informacje dla Akcjonariuszy (7/2011)

ATLANTIS - Informacje dla Akcjonariuszy (7/2011)

Share
d1sbhlj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje dla Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.02.2011r. zawarł ze Spółką ELKOP ENERGY S.A. w Płocku umowę sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy z dnia 08.02.2011r. jest zbycie przez Emitenta 5.500.000 akcji zwykłych naokaziciela spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku na rzecz kupującego ELKOP ENERGY S.A. w Płocku.W umowie z dnia 08.02.2011r. strony ustaliły, że łączna cena za zbywane przez Emitenta akcje wyniesie 660.000 zł. tj. 0,12 zł za jedną akcję Termin zapłaty ceny za akcje strony ustaliły na dzień 09.02.2011r. Emitent informuje, że wartość ewidencyjna zbywanych aktywów to 825.000zł.Zbywane przez Emitenta 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda stanowią 3,30 % udziału w kapitale zakładowym spółki ATLANTIS ENERGY S.A. Przed zbyciem akcji objętych umową z dnia 08.02.2011r. Emitent posiadał łącznie 78.274.998 akcji ATLANTIS ENERGY S.A. która to ilość stanowiła 46,60% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniała do oddania 78.274.998 głosów na
jej Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Emitent posiada 72.774.998 akcji ATLANTIS ENERGY S.A., która to ilość stanowi 43,30% udziału w jej kapitale zakładowym uprawnia do oddania 72.774.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy nim a nabywcą akcji spółką ELKOP ENERGY S.A. zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Emitenta Pani Anna Kajkowska sprawuje jednocześnie funkcje członka Rady Nadzorczej nabywcy akcji oraz Pan Jacek Koralewski Prezes Zarządu nabywcy sprawuje jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent jednocześnie informuje, że posiada 610 akcji nabywcy tj. ELKOP ENERGY S.A. stanowiących 20,33% w jego kapitale zakładowym i uprawniających do oddania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.Podstawą kwalifikacji istotności zbywanych przez Emitenta aktywów jest ich wartość rynkowa przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sbhlj

| | | ATLANTIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 31 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantis-sa.pl | | www.atlantis-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-07-43 | | 012246565 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sbhlj

Podziel się opinią

Share
d1sbhlj
d1sbhlj