Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

ATLANTIS - Nabycie 549 249 akcji Spółki Resbud S.A. stanowiących 65,39% w kapitale i głosów na ...

ATLANTIS - Nabycie 549 249 akcji Spółki Resbud S.A. stanowiących 65,39% w kapitale i głosów na WZA (13/2012)
Share
dhq6x3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie 549 249 akcji Spółki Resbud S.A. stanowiących 65,39% w kapitale i głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje ,iż w dniu dzisiejszym dokonał nabycia 100% udziałow w liczbie 148 395 sztuk o łącznej wartości nominalnej 7.419.750 zł w spółce MILA 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bartla 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380922 od Spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53(Sprzedający). Spółka Mila 4 Sp.zoo posiada 549 249 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Resbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 65,39% udziału w kapitale zakładowym i 65,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA . Jednocześnie Emitent informuje,iż umowa zakupu udziałów zawarta została na takich samych warunkach jakie zawierała umowa zakupu udziałów zawarta pomiędzy Mila 2 sp.z.o.o. a Investment Friends S.A. Cenę nabycia udziałów strony ustaliły na kwotę 6.147.000zł (sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych). W przypadku gdy kurs akcji Resbud Spółka Akcyjna na Giełdzie
Papierów Wartościowych przekroczy 80zł za jedną akcję na zamknięciu sesji do dnia 31 maja 2012 roku cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.150.000zł(jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r