Trwa ładowanie...
d443e8a
d443e8a
espi

ATLANTIS - Ujawnienie stanu posiadania. (88/2014)

ATLANTIS - Ujawnienie stanu posiadania. (88/2014)
Share
d443e8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Ujawnienie stanu posiadania.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o transakcji na akcjach Emitenta złożone przez Spółkę DAMF Invest S.A. DAMF Invest S.A. poinformowała o bezpośrednim zbyciu w dniu 17.11.2014r. na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej poza obrotem zorganizowanym na rzecz swojego podmiotu zależnego Atlantis S.A. (Emitent) 12.793.196 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 33.84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33.84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
Zaw. ATS DAMF 20112014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d443e8a

Podziel się opinią

Share
d443e8a
d443e8a