Trwa ładowanie...
d1fjc22

ATLANTIS - Zawarcie Aneksu do znaczącej umowy ? Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółk ...

ATLANTIS - Zawarcie Aneksu do znaczącej umowy ? Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółką Nowy COTEX Sp. z o.o. w Płocku (6/2015)

Share
d1fjc22

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu do znaczącej umowy ? Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółką Nowy COTEX Sp. z o.o. w Płocku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.02.2015r. Emitent zawarł ze spółką Nowy Cotex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000347799) Aneks do Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 28.10.2013r. O zawarciu Umowy pożyczki ze spółką Nowy Cotex Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 29.10.2013r. Na mocy postanowień aneksu nr 1 z dnia 19.02.2015r. strony postanowiły zwiększyć maksymalną kwotę udzielonej przez Emitenta spółce Nowy Cotex Sp z o.o. pożyczki pieniężnej z dotychczasowej kwoty 24.000.000,00 zł do kwoty 29.000.000,00 zł tj. o kwotę 5.000.000,00 zł. Emitent wyjaśnia, że udzielona spółce Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku pożyczka przeznaczona jest na dokończenie inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji i przebudowie nieruchomości będącej własnością spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. położonej w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni ok. 12.000 m2. Zwiększona Aneksem nr 1 część pożyczki ma zostać
wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dokończenie elementów parkingu samochodowego znajdującego się na nieruchomości, na pokrycie kosztów aranżacji wnętrz, oraz na pokrycie pozostałych kosztów zakończenia Inwestycji. Emitent informuje również, że Aneksem z dnia 19.02.2015r. strony dokonały zmiany terminu wykorzystania pożyczki oraz przedstawienia przez pożyczkobiorcę Emitentowi informacji o całkowitym wykorzystaniu środków pożyczki do dnia 31.05.2015r. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły, jako zmienne narastające. W okresie do dnia 31.12.2014r. łączne odsetki od udzielonej pożyczki wyniosły 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). W dalszym okresie trwania umowy pożyczki , w kolejnych latach , odsetki zostały ustalone w wysokości od 1,5 krotności zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o 3,5% do 2 krotności zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o 8,5%. Emitent informuje, że pozostałe postanowienia Umowy pożyczki zabezpieczonej z dnia
28.10.2013r. nie uległy zmianie. Na dzień publikacji niniejszego raportu zaangażowanie Emitenta z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 28.390.000,00 zł ( dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTIS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTIS | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 024 367 31 31 | | 024 366 06 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@atlantis-sa.pl | | www.atlantis-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-000-07-43 | | 012246565 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

Podziel się opinią

Share
d1fjc22
d1fjc22