Trwa ładowanie...
d3p6ecc
espi

ATLAS ESTATES LTD - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka ...

ATLAS ESTATES LTD - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna (11/2013)
Share
d3p6ecc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym informuje, iż 16 września 2013 roku został zawarty aneks do Umowy o Generalne Wykonawstwo ("Aneks") pomiędzy spółką zależną Spółki ? Capital Art Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ("Inwestor") oraz Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Polska ("Generalny Wykonawca"), o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 7 września 2012 r. Celem Aneksu jest przesunięcie do dnia 7 listopada 2014 r. terminu zakończenia przez Generalnego Wykonawcę budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Giełdowej 4 w Warszawie. Podstawa prawna: artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439) The Management Board of Atlas Estates Limited (the ?Company")
hereby notifies that on 16 September 2013 an annex to General Contractor Agreement (the ?Annex") was signed between the Company?s subsidiary Capital Art Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna with its registered seat in Warsaw, Poland (?Investor"), and Unibep Spółka Akcyjna with its registered seat in Bielsko Podlaskie, Poland (?General Contractor"), with respect to which agreement the Company notified the public in its current report no. 8/2012 of 7 September 2012. The purpose of the Annex is to prolong until 7 November 2014 deadline to complete by the General Contractor construction of multi-apartment residential buildings at 4, Giełdowa St. in Warsaw. Legal grounds: art. 56 item 1, point 1) of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005 (Polish Journal of Laws of 2009, Nr 185, Item 1439) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Current report no 11_ ankesy do Umowy o generalne wykonawstwo z Unibep S A 2013 09 16 _PL.pdf | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna | | | | | | | | | |
| | Current report no 11
Annex to general contractor agreement with Unibep S A _2013 09 16 _ENG.pdf | Execution of an annex to material agreement with general contractor Unibep Spółka Akcyjna | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTD Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
GY1 3HB St. Peter Port, Guernsey
(kod pocztowy) (miejscowość)
Martello Court, Admiral Park PO Box 119
(ulica) (numer)
+48 22 208 07 00 +48 22 208 07 77
(telefon) (fax)
InvestorRelations@atlasestates.com www.atlasestates.com
(e-mail) (www)
N/A N/A
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Andrew Fox Chairman
2013-09-16 Guy Indig Director

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p6ecc

Podziel się opinią

Share
d3p6ecc
d3p6ecc