Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Uzupełnienie raportu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do...

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Uzupełnienie raportu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (19/2012)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 12.06.2012 r., przekazuje zakres usług świadczonych przez biegłego rewidenta, firmę PKF Audyt sp. z o.o.. Spółka korzystała z usług PKF Audyt sp. z o.o. w zakresie: a) badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, b) badania śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku, które zostało zamieszczone w Dokumencie Rejestracyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 roku, c) wydania opinii o sprawozdaniu finansowym pro - forma Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2011 roku za okres 9 miesięcy, które zostało zamieszczone w Dokumencie Rejestracyjnym Spółki przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 roku, d) wydania opinii o prawidłowości i rzetelności historycznych informacji finansowych Spółki za okresy 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2010 roku, które zostały zamieszczone Dokumencie
Rejestracyjnym Spółki przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Roman Szwed Prezes Zarządu
2012-06-12 Iwona Bakuła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96