Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

ATM - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spółkę z Grupy Kapitałowej AT...

ATM - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM (8/2012)

Share
d3o1hcx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w 2011 roku spółka zależna ATM Systemy Informatyczne S.A. zawierała z dwiema instytucjami finansowymi transakcje zabezpieczające kurs zakupy waluty przez kontrakty terminowe forward. Transakcje były przeprowadzane w odniesieniu do zakupów walut na realizację płatności do swoich dostawców realizowanych w dolarach USA i Euro i wykonane zostały w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego w związku z rozliczeniami kontraktami handlowymi. Transakcje związane z zawieraniem kontraktów terminowych forward przeprowadzone w BRE Banku S.A. dotyczyły kupna walut USD i EUR na łączną kwotę 46.075.015,59zł. Transakcja o najwyższej wartości została zawarta 11 lutego 2011 roku na kwotę 3.496.071,71 zł (kupno 1.179.790,00 USD, terminowy kurs wymiany 2,9633). Transakcje związane z zawieraniem kontraktów terminowych forward przeprowadzone w BNP Paribas S.A dotyczyły kupna walut USD i EUR na łączną kwotę 46.118.703,95 zł. Transakcja o najwyższej wartości została zawarta 4
stycznia 2011 roku na kwotę 5.360.346,36 zł (kupno 1.813.992,00 USD, terminowy kurs wymiany 2,9550). Transakcje dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | ATM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-186 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grochowska | | 21a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5156660 | | 022 5156 600 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@atm.com.pl | | atm.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1130059989 | | 012677986 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Roman Szwed Prezes Zarządu
2012-02-09 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx