Trwa ładowanie...
d2s4pz6
espi

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (12/2013)

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (12/2013)

Share
d2s4pz6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ATON-HT S.A.
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 8 stycznia 2013 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej ATON-HT S.A., zawiadomienie dotyczące sprzedaży akcji Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, transakcje sprzedaży akcji zostały dokonane w dniu 2 stycznia 2013 roku, odpowiednio 4 205 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie sprzedaży wynoszącej 0,57 zł, Transakcje zbycia akcji Spółki nastąpiły w formie transakcji sesyjnych zwykłych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

| | | ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATON-HT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-421 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Na Grobli | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Ewa Błażejowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

Podziel się opinią

Share
d2s4pz6
d2s4pz6