Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej- korekta raportu (37/2012)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej- korekta raportu (37/2012)
Share
d4a21yl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2012 K
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej- korekta raportu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuję, że w raporcie bieżącym nr 37/2012 opublikowanym w dniu 5 listopada 2012 r., wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Było: "Wartość wynagrodzenia Konsorcjum wynosi 26.470.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).? Winno być: "Wartość wynagrodzenia Konsorcjum wynosi 26.470.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).? Pozostała treść raportu jest prawidłowa i pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl