Trwa ładowanie...
d3uv6so
d3uv6so
espi

AUTO-SPA - Podpisanie umowy zakupu udziałów w spółce Auto-Spa CZ s.r.o. (35/2014) - EBI

AUTO-SPA - Podpisanie umowy zakupu udziałów w spółce Auto-Spa CZ s.r.o. (35/2014)
Share
d3uv6so

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy zakupu udziałów w spółce Auto-Spa CZ s.r.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Auto-Spa S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r. podpisał umowę z udziałowcem Auto-Spa CZ s.r.o., spółki zależnej Emitenta. Na mocy podpisanej umowy Emitent nabył 39% udziałów w spółce Auto-Spa CZ s.r.o. zwiększając tym samym swój dotychczasowy udział w kapitale zakładowym z 51% do 90%. Transakcja nabycia udziałów stanowi istotny element strategii rozwoju Grupy Auto-Spa. Dzięki zwiększeniu zaangażowania kapitałowego, Emitent zwiększy swój udział w partycypowaniu w wynikach Auto-Spa CZ s.r.o., która bardzo szybko i efektywnie rozwija się na terenie Czech. Do tej pory na tamtejszym rynku otwarto już 4 myjnie, a 2 kolejne będą funkcjonowały do końca 2014 r. W 2015 przewidywany jest dalszy rozwój sieci i ekspansja Auto-Spa na terenie republiki czeskiej. Powyższa transakcja została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, oraz będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Auto-Spa. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Jaremkiewicz Członek Zarządu
Aleksandra Kołaczyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uv6so

Podziel się opinią

Share
d3uv6so
d3uv6so