Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

AUTO-SPA - Podwyższenie kapitału zakładowego (36/2014) - EBI

AUTO-SPA - Podwyższenie kapitału zakładowego (36/2014)

Share
d3aj5y2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu 30/2014 i 31/2014 z dnia 31 października 2014 r. Zarząd Auto-Spa S.A informuje, że w dniu 5 grudnia 2014 r. otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 83.333 akcji serii N1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Akcje zostały objęte w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D1 wydanych w ramach przyjętego na podstawie uchwały nr 6/01/2014 NWZ z dnia 7 stycznia 2014 r. programu motywacyjnego dla członków Zarządu. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki po rejestracji uległ zmianie i wynosi 4.083.639,00 zł, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 8 167 278. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Jaremkiewicz Członek Zarządu
Aleksandra Kołaczyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2