Trwa ładowanie...
d1v8i0s
d1v8i0s
espi

AUTO-SPA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze z ...

AUTO-SPA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (9/2014)
Share
d1v8i0s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AUTO-SPA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Auto-Spa S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 30 lipca 2014 r. otrzymał od Ikenga Investment Ltd. zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce Auto-Spa S.A. o co najmniej 1%. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku dokonanych w okresie od października 2013 do lipca 2014 r. transakcji pozarynkowych i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego Emitenta. Udział podmiotu Ikenga Investment Ltd. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Auto-Spa S.A zmniejszył się o 3,66 p.p. Według informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu: Przed zaistnieniem powyższych zdarzeń, Ikenga Investment Ltd. posiadała 3.094.737 akcji spółki Auto-Spa S.A., które stanowiły 39,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniały do 3.094.737 głosów, stanowiących 39,14% ogólnej
liczby głosów. Po zaistnieniu wskazanych zdarzeń, Ikenga Investment Ltd. posiada obecnie podmiot Ikenga Investment Ltd. posiada obecnie 2.868.168 akcji spółki Auto-Spa S.A., które stanowią 35,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki i upoważniają łącznie do 2.868.168 głosów, stanowiących 35,48% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający poinformował, że nie występują inne podmioty zależne ani osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. za pośrednictwem których zawiadamiający posiadałby akcje spółki Auto-Spa S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTO-SPA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO-SPA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-319 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sycowska 44
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1010004483 021466989
(NIP) (REGON)
d1v8i0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Adam Jaremkiewicz Członek Zarządu
2014-07-31 Aleksandra Kołacz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v8i0s

Podziel się opinią

Share
d1v8i0s
d1v8i0s