Trwa ładowanie...
dbqraum
espi

AUTO-SPA - Zawarcie istotnych umów przez podmiot zależny od Emitenta (20/2014) - EBI

AUTO-SPA - Zawarcie istotnych umów przez podmiot zależny od Emitenta (20/2014)
Share
dbqraum

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnych umów przez podmiot zależny od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 14 lipca 2014 r. spółka Auto-Spa SA otrzymała oficjalną informację o podpisaniu przez Auto-Spa CZ s.r.o (podmiot zależny od Emitenta) dwóch umów sprzedaży na 5 kolejnych lokalizacji pod budowę bezdotykowych myjni na terytorium Republiki Czeskiej. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 758.596 euro. Przedmiotowe umowy ustalają warunki dostawy, montażu oraz prowadzenia przez Auto-Spa CZ s.r.o. myjni bezdotykowych w 5 atrakcyjnych lokalizacjach w Czechach. Zawarcie powyższych umów przyczynia się do utrzymania dynamiki rozwoju działalności Emitenta na rynkach zagranicznych oraz potwierdza wysoki potencjał rozwoju sieci myjni Auto-Spa na terytorium Czech. Ponadto Emitent pragnie zaznaczyć, iż przedmiotowe umowy będą miały wpływ na znaczącą poprawę wyników finansowych Auto-Spa CZ s.r.o, jak również będzie miało to przełożenie na wzrost skonsolidowanych wyników całej Grupy Auto-Spa. Warto zaznaczyć iż, na terytorium Czech pod brandem Auto-Spa działają już 4 myjnie. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Jaremkiewicz Prezes Zarządu
Aleksandra Kołaczyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum