Trwa ładowanie...
d25zqs7
espi

AUXILIUM - Sprzedaż akcji Emitenta. (23/2011)

AUXILIUM - Sprzedaż akcji Emitenta. (23/2011)

Share
d25zqs7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AUXILIUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Pana Tadeusza Rejdak Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym to Pan Tadeusz Rejdak informuje, iż w wyniku transakcji sprzedaży na rynku NewConnect w dniu: 1/ 30.11.2011r. sprzedał 5845 sztuk akcji Auxilium S.A. po średniej cenie 3,03 zł za akcje; Łącznie na rynku NewConnect w transakcji sesyjnej dokonano sprzedaży 5845 sztuk akcji Auxilium S.A. Przed w/w transakcją sprzedaży Pan Tadeusz Rejdak posiadał 164 018 akcji co stanowiło 5,37% kapitału akcyjnego spółki, z których przysługiwało mu prawo 312 418 głosów, co stanowiło 7,97 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. W wyniku transakcji sprzedaży 5845 sztuk akcji spółki Auxilium S.A. na rynku NewConnect w dniu 30.11.2011r roku pan Tadeusz Rejdak posiada łącznie 158 173 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem sto siedemdziesiąt
trzy) akcji Auxilium S.A., co stanowi 5,18 % kapitału akcyjnego spółki i z których przysługuje mu prawo 306 573 głosów, co stanowi 7,82% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25zqs7

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Zofia Podhorodecka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25zqs7

Podziel się opinią

Share
d25zqs7
d25zqs7