Trwa ładowanie...
d107j6v
espi

AUXILIUM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (6/2013)

AUXILIUM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (6/2013)
Share
d107j6v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AUXILIUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ECA Auxilium S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania. Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa o ofercie], Pan Roman Seredyński działając w imieniu własnym oraz RS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zawiadomił o zbyciu przez RS Holding sp. z o.o. akcji Emitenta: z dniem 9 stycznia br. w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect 8310 akcji, oraz o zbyciu w transakcjach sesyjnych na tym rynku 5010 akcji tego emitenta w dn. 21.01.2013 r. i 25 380 akcji w dn. 22.01.2013 r. Ponadto zawiadomił o nabyciu przez RS Holding sp. z o.o. z dniem 25.01.2013 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 100 000 akcji Emitenta. Tym samym nastąpiła zmiana posiadania określona w art. 69 ust.2 pkt 2 Ustawy o Ofercie. Przed ww. transakcjami RS Holding sp. z o.o. wraz z podmiotem powiązanym Romanem Seredyńskim posiadał 2 092 140 akcji tego
Emitenta, stanowiących 35,57 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 35,57 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po ww. transakcjach RS Holding sp. z o.o. wraz z podmiotem powiązanym Romanem Seredyńskim posiada 2 153 440 akcji ww. Emitenta, co stanowi 36,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 36,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zawiadamiający poinformował także, że RS Holding sp z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ani osób, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECA AUXILIUM S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AUXILIUM
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-654 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Pokoju 84
(ulica) (numer)
012 425 80 53 012 425 91 47
(telefon) (fax)
www.ecaauxilium.pl
(e-mail) (www)
676-10-15-337 350778346
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Paweł Wójciak Członek Zarządu Paweł Wójciak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d107j6v

Podziel się opinią

Share
d107j6v
d107j6v