Trwa ładowanie...
d3mac4d
espi

AUXILIUM - Zmiana Stanu posiadania (24/2011)

AUXILIUM - Zmiana Stanu posiadania (24/2011)

Share
d3mac4d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AUXILIUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA AUXILIUM S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2011r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tadeusza Rejdaka, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), iż w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy w Krakowie w dniu 29 listopada 2011 roku połączenia Auxilium S.A. i ECA Group Sp. z o.o., zmiany nazwy Emitenta oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji, udział Pana Tadeusza Rejdaka w ogólnej liczbie głosów w Auxilium S.A. obniżył się poniżej 5%. Przed rejestracją połączenia Pan Tadeusz Rejdak posiadał łącznie 158.173 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem sto siedemdziesiąt trzy) akcji Auxilium S.A., co stanowiło 5,18 % kapitału akcyjnego spółki i z których przysługiwało mu prawo 306 573 głosów, co stanowiło 7,82% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta. Obecnie w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 8 grudnia 2011roku 3230 sztuk akcji po średniej cenie 3,30 zł w posiadaniu Pana Tadeusza Rejdaka pozostaje łącznie 154 943 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji Auxilium S.A., co stanowi 5,08 % kapitału akcyjnego spółki i z których przysługuje mi prawo 303 343 głosów, co stanowi 7,74% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Po rejestracji połączenia liczba akcji w posiadaniu Pana Tadeusza Rejdaka wynosi łącznie 154 943 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji co stanowi 2,63% kapitału akcyjnego spółki i z których przysługuj mu prawo 303 343 głosów, co stanowi 4,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mac4d

| | | ECA AUXILIUM S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AUXILIUM | | finansowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-654 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Pokoju | | 84 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 4258053 | | 012 4259147 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | auxilium@auxilium.com.pl | | www.auxilium.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676 10 15 337 | | 350778346 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Zofia Podhorodecka Prezes Zarządu
2011-12-13 Roman Seredyński V-ce Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mac4d

Podziel się opinią

Share
d3mac4d
d3mac4d