Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
Share
d1mrepq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Revenues 142799 88121
Operating profit 5115 6906
Profit for the period 3502 5153
Total comprehensive income attributable to equity holders 3921 5212
Net cash generated from operating activities -2306 1312
Net cash used in investing activities -16411 -2715
Net cash generated from financing activities 20521 3022
Total assets 71355 33161
Total equity 28841 7255
Selected financial information above was extracted from the unaudited consolidated interim financial information for the year ended 31 December 2011 of Avia Solutions Group AB and translated from litas to euro. The litas is pegged to the euro at an exchange rate of LTL 3.4528 = EUR 1.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
ASG Group FI 2011 Q4.pdf Consolidated Interim Financial Information for the Year ended 31 December 2011 of Avia Solutions Group AB

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2011
kwartał / rok
dla
za 4 kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
w walucie EUR
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2012-02-14
AVIA SOLUTIONS GROUP AB
(pełna nazwa emitenta)
AVIA SOLUTIONS GROUP AB Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
LT-30201 Wilno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Smolensko 10
(ulica) (numer)
+37052525500 +37052525501
(telefon) (fax)
info@aviasg.com www.aviasg.com
(e-mail) (www)
LT100005619918 302541648
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Irina Travkina Deputy CFO

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq