Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

AWBUD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

AWBUD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. (43/2012)
Share
d2hcx6o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce odbytym w dniu 5 czerwca 2012 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów: 1. Petrofox S.A. (societe anonyme) w Luksemburgu, której przysługiwało 51.776.363 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 68,73% w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 62,81 % ogólnej liczby głosów; 2. BBI Capital NFI S.A. w Warszawie, której przysługiwało 17.173.354 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 22,80 % w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 20,83 % ogólnej liczby głosów; 3. Dom Maklerski IDMSA w Krakowie, której przysługiwało 5.621.371 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,46 % w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 6,28 % ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d2hcx6o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2012-06-05 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o