Trwa ładowanie...
d27fm6b

AWBUD - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (22/2014)

AWBUD - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (22/2014)

Share
d27fm6b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce (?Emitent?) informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej 3-letniej kadencji następujące osoby: 1) Andrzeja Witkowskiego, 2) Lucynę Stańczak ? Wuczyńską, 3) Tomasza Wuczyńskiego, 4) Jerzego Klasickiego, 5) Cezarego Gregorczuka. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Witkowskiego: Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Warszawie, włada biegle językiem francuskim (1988 r. egzamin państwowy MSZ) oraz językiem rosyjskim 1971 Uniwersytet Jagielloński ? mgr prawa 1973 egzamin sędziowski ? Sąd Wojewódzki w Krakowie 1975 ? 1976 Studium Podyplomowe Doskonalenie Kadr Kierowniczych Przebieg pracy zawodowej: 1971 ? 1973 Sąd Wojewódzki w Krakowie ? aplikant
1973 ? 1978 organizacje młodzieżowe ? Kraków 1978 ? 1981 Zarząd Główny ZSMP ? Sekretarz ZG 1981 ? 1984 Urząd Rady Ministrów ? Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów 1984 ? 1988 Urząd Rady Ministrów ? Dyrektor Biura 1988 ? 1996 Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego ? Prezes Związku 1996 ? 1998 TUiR Warta S.A. ? Prezes Zarządu 1996 ? 2013 Kredyt Banku S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1998 ? nadal Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego ? Prezes Związku 2012 ? InterRisk S.A. VIG - Członek Rady Nadzorczej 2013 - Compensa S.A. VIG ? Członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Witkowski poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Prezesa Polskiego Związku Motorowego oraz funkcję członka Rady Nadzorczej InterRisk S.A. VIG a także członka Rady Nadzorczej Compensa S.A. VIG.W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Witkowski nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Lucyny Stańczak - Wuczyńskiej: Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska jest absolwentką wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej oraz absolwentką Advanced Post-Graduate Economic Studies ?College of Europe" w Brugii. Pani Lucyna Stanczak-Wuczyńska jest od ponad 20 lat związana z sektorem bankowym, najpierw pracując w bankach komercyjnych - Credit Lyonnais i ABN Amro, a przez ostatnie 13 lat w EBOR. W swojej karierze zawodowej w bankowości Pani Lucyna Stańczak ? Wuczyńska zajmowała różne stanowiska począwszy od Corporate Banking, Corporate Finance i Structured
Finance. W EBORze, jako Senior Banker zajmowała się inwestycjami Banku w sektorach energetycznym i infrastrukturalnym. Od 6 lat pełni funkcje Dyrektora EBORu w Polsce i nadzoruje inwestycje (kapitałowe i dłużne) w sektorach finansowym, private equity i korporacyjnym, a także jest odpowiedzialna za zarządzanie portfelem przeszło 3 miliardów euro inwestycji EBORu w Polsce. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Lucyna Stańczak ? Wuczyńska poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcje Dyrektora Biura Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce. W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Lucyna Stańczak ? Wuczyńska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Tomasza Wuczyńskiego: Kwalifikacje zawodowe: 1995 - 2000 Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Urbanistyki 1997 Stypendium w University of Detroit School of Architecture Doświadczenie zawodowe: 2000 - 2003 Autorska Pracownia Architektury Kurytowicz Et Associates, architekt; 2003 - 2009 PDV Architekci sc, wspólnik 2005 - 2006 Dyrektor ds. Marketingu ?AWBUD? Sp. z o.o. 2011 - 2013 Dyrektor zarządzający POZIOM 511 Design Hotel & SPA 2009 ? nadal Grupa Plus pracownia architektoniczna, właściciel; Specjalizacja zawodowa: projektowanie obiektów hotelowych biurowych, projektowanie obiektów użyteczności publicznej w pełnym zakresie tj. od projektu architektoniczno-budowlanego po szczegółowe aranżacje wnętrz w pełnej koordynacji z branżami instalacyjnymi. Projektowanie obiektów przemysłowych w zakresie
architektonicznym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Wuczyński poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność gospodarczą Grupa Plus pracownia architektoniczna. W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Wuczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jerzego Klasickiego: Wykształcenie: 1970 Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu- studia inżynierskie elektroenergetyka 1989 Uniwersytet Warszawski - studia magisterskie zarządzanie Szkolenia: 1985
Studium Ekonomiki Budownictwa SGPiS Warszawa 1991 uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (egzamin państwowy) 1993 Studium Syndyków masy upadłościowej, likwidatorów podmiotów gospodarczych i zarządców komisarycznych - ZPP w Warszawie 1998 studia podyplomowe Szacowanie Nieruchomości AR-T w Olsztynie Przebieg pracy zawodowej: 2011 - nadal SCG Budget Development w Warszawie - członek Zarządu 2005-2011 OK-KO Sp. z o.o. Piaseczno - Prezes Zarządu 2002-2004 Energomontaż - Północ SA Warszawa (spółka giełdowa) -Wiceprezes Zarządu -Dyrektor Operacyjny Spółki 1995-2002 PRIM Roboty Budowlano Montażowe Piaseczno - własna działalność gospodarcza 1994-1995 DE-GOR Holding w Piasecznie - Dyrektor 1972 -1993 PRIM BR w Piasecznie - kierownik robót elektrycznych , kierownik grupy robót ,z-ca dyrektora ds. produkcji , Dyrektor Przedsiębiorstwa 1970-1972 RAFAKO w Raciborzu ?konstruktor. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Klasicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Cezarego Gregorczuka: Wykształcenie: 1990-1995 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wydział Handlu Zagranicznego Indywidualny Tok Studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości 1993 - 1994 Seminarium między uniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko - niemieckich spółek joint venture Licencja maklera papierów wartościowych Egzaminy na maklera giełdowego i maklera giełdowego- specjalistę Liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości, m.in.: Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji),
Międzynarodowe rynki kapitałowe (Euroforum), Szkolenie dla market makers (NASDAQ). Doświadczenie zawodowe: 1994 Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Makler Specjalista 1997 Kierownik Zespołu Giełdowego 1998 Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego - nadzór nad Sekcją maklerów giełdowych i maklerów specjalistów - nadzór nad pracami Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego i Zespołu Zarządzania Aktywami. 1998 - 2003 Dom Maklerski Millennium S.A. Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami V1-VIII 2004 Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A. 2007 - 2012 Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital Sp. z o.o. 2003 Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego Sp. z o.o. 1 2013 - Członek Zarządu Impera Capital S.A. W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Cezary Gregorczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2014-05-27 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

Podziel się opinią

Share
d27fm6b
d27fm6b