Trwa ładowanie...
d2cg374

AWBUD - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (11/2013)

AWBUD - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (11/2013)

Share
d2cg374

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A.("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r.: SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: I kwartał 2013 r. - 15 maja 2013 roku; III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 roku. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2013 ROK: 30 sierpnia 2013 roku. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK: 21 marca 2013 roku. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK: 21 marca 2013 roku. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2013 zawierające kwartalną informację finansową określoną w § 87 ust 1-3, ust.4 zdanie wstępne oraz ust. 8 - 9 Rozporządzenia, w związku z czym Emitent nie jest
obowiązany do przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent oświadcza, że zamierza przekazać skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2013 zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącym tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową, w związku z czym Emitent nie jest obowiązany do przekazania odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy. Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2013. Emitent oświadcza, że zamierza przekazać raport roczny i skonsolidowany raport roczny jednocześnie w dniu wskazanym w niniejszym raporcie, nie późniejszym niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego 2012 i w związku z
tym zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Emitent jest zwolniony z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cg374

| | | AWBUD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-01-31 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cg374

Podziel się opinią

Share
d2cg374
d2cg374