Trwa ładowanie...
d2826rj

AWBUD - Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. (6/2013)

AWBUD - Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. (6/2013)

Share
d2826rj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. informującego o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. do dnia 22 stycznia 2013 r. do godziny 10.00, zawiadamia, iż w dniu 22 stycznia 2013 r. o godzinie 10.00 obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. zostały wznowione. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło w dniu 22 stycznia 2013 r. żadnych uchwał. Treść uchwał podjętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-01-22 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2826rj

Podziel się opinią

Share
d2826rj
d2826rj