Trwa ładowanie...
dd67r8b
dd67r8b
espi

AWBUD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych w 2011 roku nieprzekraczających ...

AWBUD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych w 2011 roku nieprzekraczających 5.000 euro (8/2012)
Share
dd67r8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych w 2011 roku nieprzekraczających 5.000 euro | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie przekazane w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych ("Rozporządzenie"), o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2011 r. nie przekraczających równowartości 5.000 euro przez prokurenta Spółki. Zawiadomienie dotyczy zbycia łącznie 279 akcji Spółki w następujących transakcjach: 5 grudnia 2011 r. ? 25 akcji po cenie 2,28 zł za akcję 8 grudnia 2011 r. ? 10 akcji po cenie 2,21 zł za akcję 12 grudnia 2011 r. ? 244 akcje po cenie 2,01 zł za akcję Transakcji zbycia dokonano podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ? transakcje
sesyjne zwykłe. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia prokurent nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
dd67r8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2012-02-01 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd67r8b

Podziel się opinią

Share
dd67r8b
dd67r8b