Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S....

AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (20/2013)
Share
d4hah9q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 18 stycznia 2013 roku o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 10 stycznia 2013 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki dokonała zapisu na akcje Spółki serii D w ramach oferty publicznej w ilości 524.517 po cenie 44,00 PLN za akcję. Jednocześnie w zawiadomieniu zostało wskazane, że Spółka w dniu 11 stycznia 2013 roku przekazała informację o ustaleniu ostatecznej liczby akcji serii D, oferowanych w związku z ofertą publiczną do 42.867.293 akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda skierowaną do akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy S.A. z siedzibą w Puławach. Ponadto w zawiadomieniu podano: - datę transakcji nabycia akcji Spółki: 11 stycznia
2013 roku, - miejsce transakcji: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ? zapis złożony za pośrednictwem UNICREDIT CAIB Poland S.A. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@grupaazoty.com www.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
d4hah9q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2013-01-25 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q