Trwa ładowanie...
d3zoek1

B3SYSTEM - Realizacja zamówień z PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (62/...

B3SYSTEM - Realizacja zamówień z PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (62/2012)

Share
d3zoek1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja zamówień z PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2012 roku zakończono kolejny etap fakturowania zamówień składanych przez PKO Bank Polski S.A. w ramach realizacji umowy z dnia 23 lutego 2012 roku na sprzedaż, dostawę oraz instalację i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów [dalej: Umowa], której stronami są PKO Bank Polski S.A oraz konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. W okresie od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 27 listopada 2012 roku łączna wartość faktur sprzedaży wystawionych przez Spółkę w związku z realizacją Umowy wynosi: 1.107.059,89 zł netto. Zarząd B3System S.A. informuje, iż łączna wartość faktur sprzedaży wystawionych przez Spółkę w związku z realizacją Umowy w okresie od jej zawarcia do dnia 27 listopada 2012 roku wynosi: 19.420.272,50 zł netto. Fakturą o największej wartości w okresie od 20 listopada 2012 roku do 27 listopada 2012 roku jest
faktura z dnia 26 listopada 2012 roku za sprzedaż urządzeń drukujących o wartości 74.129,37 zł netto. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Zamówienia zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012 roku. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2012-11-28 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

Podziel się opinią

Share
d3zoek1
d3zoek1