Trwa ładowanie...
dzecqmc
dzecqmc
espi

B3SYSTEM - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ B3System S.A. (4 ...

B3SYSTEM - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ B3System S.A. (44/2014)
Share
dzecqmc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ B3System S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki rozpoczętym w dniu 16 czerwca 2014 roku, wznowionym po przerwie i zakończonym w dniu 15 lipca 2014 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ w dniu 16 czerwca 2014 roku wyniosła 10.455.303 głosy. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ, wznowionym po przerwie, w dniu 15 lipca 2014 roku wyniosła 9.578.303 głosy. Akcjonariusz: Remilno Trading & Investments Limited Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ w dniu 16 czerwca 2014 roku ? 8.424.940 Udział w liczbie głosów na NWZ ?80,58% Udział w ogólnej liczbie głosów ?32,69% Akcjonariusz: Remilno Trading & Investments Limited Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ w dniu 15 lipca 2014 roku ? 8.424.940 Udział w liczbie głosów na NWZ ?87,96% Udział w ogólnej liczbie głosów ?32,69%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzecqmc

Podziel się opinią

Share
dzecqmc
dzecqmc