Trwa ładowanie...
d3z1ieg
espi

B3SYSTEM - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą w przedmiocie zbycia udziałów w jednostce zależne...

B3SYSTEM - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą w przedmiocie zbycia udziałów w jednostce zależnej ? Commcord sp. z o.o. (15/2013)
Share
d3z1ieg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą w przedmiocie zbycia udziałów w jednostce zależnej ? Commcord sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 26 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu skierowany w trybie §16 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki w formie uchwały wyraziła zgodę na zbycie udziałów jednostki zależnej ? Commcord sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotowa transakcja dotyczy sprzedaży 26 udziałów Commcord sp. z o.o. należących do B3System S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, stanowiących 52% udział w kapitale zakładowym Commcord sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania praw z 52% głosów podczas Zgromadzenia Wspólników. Na chwilę obecną osoba nabywcy nie jest znana. W związku z wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą, zakończone zostały rozmowy negocjacyjne z pełnomocnikiem zainteresowanego inwestora dotyczące ustalenia warunków transakcji. Ostateczna decyzja Zarządu w przedmiocie sprzedaży udziałów zostanie podjęta na przełomie lutego i marca 2013 roku. Przewidywana wartość kontraktu wynosi 1.675.000,00 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1)
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29.07.2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d3z1ieg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-02-27 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg