Trwa ładowanie...
dkv44az
espi

B3SYSTEM - Zawarcie umów znaczących z PKO BP S.A. (57/2012)

B3SYSTEM - Zawarcie umów znaczących z PKO BP S.A. (57/2012)
Share
dkv44az

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów znaczących z PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2012r. otrzymał z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] umowy, których przedmiotem jest dostawa oprogramowania oraz realizacja usług informatycznych. Łączna wartość netto umów zrealizowanych przez B3System S.A. z Bankiem w okresie od dnia 23 grudnia 2011r. do dnia 6 listopada 2012r. wynosi 5 937 929, 77 złotych. Umowa o największej wartości, to zamówienie z dnia 22 maja 2012r., którego przedmiotem jest dostawa sprzętu informatycznego o wartości netto 1 422 764,24 złotych. Zamówienie to nie zawiera specyficznych warunków i postanowień dotyczących kar umownych odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na ich łączną wartość przekraczającą w okresie kolejnych 12 miesięcy 10% kapitałów własnych Spółki B3System S.A. na dzień 30 czerwca 2012r. Raport nie obejmuje transakcji związanych z realizacją umowy ramowej zawartej dnia 23 lutego 2012r. pomiędzy PKO Bank Polski S.A oraz
konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o., na sprzedaż, dostawę oraz instalację i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów, które stanowią przedmiot odrębnych raportów. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
dkv44az

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2012-11-07 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkv44az

Podziel się opinią

Share
dkv44az
dkv44az