Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Polkomtel sp. z o.o. (6/2013)

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Polkomtel sp. z o.o. (6/2013)
Share
d4370xv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Polkomtel sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2013 roku otrzymał od Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Polkomtel] zamówienie na kwotę 4.300.000 zł netto, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z 5-letnią gwarancją producenta. Zamówienie to nie zawiera specyficznych postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień, jak również postanowień w zakresie kar umownych. Zarząd B3System S.A. informuje jednocześnie, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a Polkomtel w okresie od 25 stycznia 2012 roku do dnia publikacji niniejszego raportu wynosi 4.477.936,00 zł netto. Umową o największej wartości jest ww. zamówienie na dostawę sprzętu informatycznego. Zamówienie zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012 roku. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d4370xv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-01-25 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv